Потребителско споразумение

Условия за ползване

 

Осъществявайки достъп до сайта на Принт Студио ООД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тази страница.

Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото й съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Принт Студио ООД освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Принт Студио ООД не гарантира, че той не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем. Принт Студио ООД си запазва правото да редактира страниците в него и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

 

 

Изпратените от Вас материали

 

Изпращайки материали до Принт Студио ООД, Вие приемате следните условия:

а) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с информация, който сте предоставили и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с информацията, който сте предоставили.

От своя страна Принт Студио ООД се ангажира да защитава личните Ви данни. Ние няма да продаваме или да разпространяваме файлове и информация, която сме получили от Вас на трета страна без Вашето предварително одобрение. Ние няма да продаваме или разпространяваме личната ви информация на трети лица.

Споменатите тук имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване, на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на Принт Студио ООД или на третата страна собственик.

 

Всички въпроси по отношение на нашата политика или специфични проблеми могат да бъдат насочени към: info@printstudio.com